Mika Valtonen media- ja teatterialan toimija, sairaanhoitaja, yrittäjä yrityksessä SaiRak Oy
Mika Valtonen media- ja teatterialan toimija, sairaanhoitaja, yrittäjä yrityksessä SaiRak Oy

Osaaminen

Koulutus

Luottamustoimet

Olen sairaanhoitaja. Viimeisin tutkintoni on kuitenkin Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Olen toki suorittanut muitakin kursseja ja tutkintoja.

Ennen Valmistumista sairaanhoitoajaksi suoritin Räjäyttäjän tutkinnon, mutta en hankkinut riittävästi työkokemusta, että olisin saanut hakea lupia itsenäiseen toimintaan alalla. Yhdistelmäajokortin suoritin varusmiespalveluksen aikaan, eli minulla on nyt ajokorttiluokka BECE.  

Sairaanhoitajaksi valmistuin syksyllä 2000.  Syventymisinä Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö, sekä hoitotyö äkillisissä terveysmuutoksissa (akuuttihoitotyö). Osallistuin koulutuksen aikana myös saattohoitotyön kurssille. 

Sairaanhoitajan työn aikana olen suoritetut osaamista syventävät kurssit:

Euroopan elvytysneuvoston elvytyskouluttajakurssi, HUS:n elvytyskouluttajakurssi, MAPA-kouluttaja koulutus. Lääkehoidon ja suonensisäisen lääkehoidon kurssit ovat ajantasalla ja luvat kunnossa. 

Ennen ammattiin valmistumista suoritin Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssin, isoskoulutuksen, vapaaehtoistoiminnan kurssin. Useita kertoja olen osallistunut näyttelijätyön kursseille ja draamakursseille. 

Verkkokoulutuksina olen suorittanut Hypnoosin alkeet ja NLP:n perusteet verkkokoulutuksen.

Opintoihini on liittynyt myös yrittäjyysopintoja.

Nyt olen suorittamassa oppisopimuksella Media-alan perusopintoja.

Kaksi kautta olen toiminut Hyvinkään seurakunnassa kirkkovaltuutettuna, yhden kauden niistä myös neuvoston jäsenenä ja lapsiasiainhenkilönä. Työna aikna olin myös kasvatuksjohtokunnan jäsen ja teatteritoimikunnan jäsen. Olen ollut perustajana MAPA-finland  RY:ssä ja toimin sen hallituksen puheenjuhtajana pari vuotta. Nyttemmin yhdistys on lakkautettu tarpeettomana. Olen myös ollut perustamassa Hyvin Yhdessä osuuskuntaa, sekin on myöhemmin lakkautettu.

Jo vuonna 2001 toimin asunto-osakeyhtion hallituksen puheenjohtajana ja isännöitsijänä näissä toimissa olin siihen asti kunnes rakensin omakotita ja muutimme pois taloyhtiöstä. Myöhemmin. n. vuodesta 2010 toimin jälleen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, se toimeni päättyi vasta nyt 2019 keväällä muutettuani pois taloyhtiöstä.

HUS:n palveluksessa olen perustyön rinnalla työsuojelu pari, elvytysvastuuhenkilö ja turvallisuuskouluttaja. Uuden osaston aloitettua 2019 keväällä toimintansa laadi yleisten pelastus ja turvallisuss ohjeiden lisäksi osastolle oman osastokohtaisen pelastus ja turvallisuus suunnitelman. 

Olen toiminut toiminimellä yrittäjänä jo vuodesta 2005 lähtien ja myöhemmin siirsin toiminimen nimen yhdessä 4 hoitajan kanssa perustetulle SaiRAk Oy:lle jonka toiminnanjohtaja olen ollut perustamisesta lähtien.

Työkokemus

Työkokemukseni on moninainen. Jo 13-14 vuotiaana tienasin hieman taskurahaa ajoittain siivoamalla bussien sisäosia.  15 vuotiaana pääsin rakennuksen jälkihoitotehtäviin kesätöihin ja 16 vuotiaana olin kesän siltarakennustyömaalla ensin avustavissa tehtävissä ja myöhemmin sillan kannen raudoitustöissä. 15 vuotiaana tein myös ajoittain lastenhoitotöitä yhdessä perheessä. 18 vuotiaana olin kesän Teknoksen maalitehtaalla/varastolla sävyttämässä maaleja.

Rippikolun jälkeen olin kahdeksalla leirillä ryhmänohjaaja(isonen). Lisäksi pidin päävastuullisena toisen ohjaajan kanssa 10 vuotta nuorten iltoja.

Sairaanhoitaja opinnot aloitettuani olin ensimmäisenä kesänä terveyskeskuksen vastaanottoavustaja. Opinnoissa pidin välivuoden varusmiespalvelun vuoksi ja sieltä vapauduttuani tein yhden kesän soranajoa kuorma-autolla. Ajokortin saamisen jälkeen olen ajoittain ajanut yhdistelmää ajotaidon ylläpitämiseksi, mutta nyt kun vaaditaan ammattipätevyydet niitä en ole enää lähtenyt hankkimaan satunnaisten ajojen takia, joten viimeisen kymmenen vuoden aikana en ole ammattiliikenteessä ajanut ajoneuvoyhdistelmää.  

Osan varusmiespalvelua edeltävästä kesästä olin myös töissä työkaluhuoltajana/varastomiehenä Järvenpään Valmetin tehtaalla.  Jatkettuani opintoja terveydenhuolto-oppilaitoksessa sain pia keikkatöitä/lyhytaikaisia sijaisuuksia Kellokosken psykiatrisesta sairaalasta ja viimeisenä opiskeluvuotena tein myös lyhyitä sijaisuuksia Pellaksen huumehoitoyksikköön. Valmistuttuani pääsin vakituiseen työsuhteeseen Kellokosken sairaalaan ja työurastani n. 10 vuotta annoin työpanokseni sinne.   Jo kellokosken työsuhteen viimeisinä vuosina perustin toiminimen remontti ja rakennustöitä varten. Rakennustöitä tein lisätöinä kun ennätin ja joitakin kuukausia olin välillä virkavapaalla, että pystyin tekemään rakennustyötä pääpainoisesti. Vuonna 2010 siirryn Hyvinkään sairaalan palvelukseen sisätautien vuodeosastolle. Pääasiallinen työnkuvani oli gastroenterologinen hoitotyö, mutta tein ajoittain töitä myös sydänsolussa ja keuhkosolussa. Hyvinkään sairaalan työsuhteen alkuvusina Toiminimi muutettin osakeyhtiöksi ja alunperin meitä osakkaita oli neljä. nykyisin osakkaita on kolme.  Yrityksemme pääasiallinen toiminta on kotisairaanhoitoa ja hoivapalveluita. Kuitenkin ajoittain teen yrityksen kautta pieniä kodin kunnossapitotöitä. Olen myös vuodesta 2000 lähtien kouluttanut VETH, sittemmin MAPA ja nykyisin SOTE-turva asioita. Sisältäen väkivallan ennaltaehkäisyä ja turvallisuusasioita, irtautumistaitoja, sekä kiinnipitomenetelmiä.